درباره تیم سازنده تماس با ما ماکتهای دیگر ماکت تخت جمشید

 

کار ساختمانی تخت جمشید با نام اصلی پـارســه در زمان داریـوش بزرگ هخامنشی در حدود سال 518 پیش از میلاد آغاز شد و تا زمان انقراض سلسله هخامنشی ساخت پارسه ادامه داشت. طوری که بعضی قسمتهای آن بصورت ناتــمام به ویرانه تبدیل شدند و هر چیزی حتی نام اصلی آن در گذر تاریخ  فراموش شد تا این کـــه دانــشمندان و شرق شــناسان اروپایی و آمریکایی با استفاده از متون یونانی آن را باز شناختند و با بازخوانی کتیبه های میخی در تخت جمشید به برخی از اسرار آن پی بردند.

و اما کاری که در این بخش مـشـاهـده مـی کـنـیـد نـتیجه 14 سال کار مـداوم در ساخت یک ماکت حجمی در مقیاس 75/1 از کاخهای بازسازی شده تـــخـــت جـمشید است. مساحت این ماکت بیش از 20 متر مربع  و ارتفـاع آن در حـدود  60 سانتیمتر است. جـنس نـمای این ماکـت از گـــچ اسـت که عـموما با رزین و چوب مسلح شده و در ساخت آن بیش از پنجاه هزار قطعه به کار رفته است.

در این دسته بندی ها ماکت یاد شده را مشاهده فرمایید:
کاخ هدیشکاخ شوراکاخ آپادانادروازه مللارتشکاخ ملکهکاخ خزانهصد ستونکاخ تچرنمای کلیدروازه نا تمام

 


ماکت تخت جمشید   |   ماکتهای دیگر   |   تماس با ما   |   درباره تیم سازنده

Copyright © 2003-2011 Parsemodel.com, All rights reserved